Tủ trong nhà Lithium ESS

Bangladesh Partner:

ALPHA TECHNOLOGIES LTD.

Address: 

House # 21, Road # 7, PC Culture Housing Society,

Block-Kha,  Adbor, Dhaka-1207, Bangladesh.

Phone: +88 02 48119570,

Cell: +88 01715 954985,

Email: alphatechbd.info@gmail.com

Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ