ESS ( HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG )
ESS ( HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG )

Chúng tôi cung cấp các bộ pin lithium-ion hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng khác nhau cho nhiều loại hệ thống phát điện năng lượng mặt trời, hệ thống UPS, trạm BTS làm việc từ xa và xe ba bánh chạy điện.

 

Thể loại

Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ