Hệ thống lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại
Hệ thống lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại

Từ hộp pin được tiêu chuẩn hóa đến hệ thống lưu trữ năng lượng theo mô-đun có thể định cấu hình, đạt được hệ thống sản phẩm đa nền tảng và nhiều dòng, để đáp ứng toàn bộ ứng dụng lưu trữ năng lượng theo kịch bản ở phía người dùng, phía lưới điện và phía phát điện cho thương mại và công nghiệp.

 

 

Thể loại

Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ