Battery

Lắp đặt thành công UPS Online tại bệnh viện

Apr 12, 2023

UPS Online 40KVA – 200KVA có bình ắc quy

Bệnh viện Nhân dân thứ hai của thành phố Yingde, tỉnh Quảng Đông

Sau 3 ngày làm việc chăm chỉ, nhóm dịch vụ sau bán hàng của chúng tôi đã lắp đặt bốn bộ hệ thống UPS trực tuyến tại bệnh viện.

Thể loại

Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ