Battery

Bộ Lưu Điện 120KVA

Jun 28, 2023

UPS lưu điện 120KVA : Ứng dụng trong nhà máy hóa chất

Các thành phần chính của hệ thống UPS Điện là:

1. Tủ điện chính 120KVA

2. Tủ phân phối

3. Tủ ắc quy 1

4. Tủ ắc quy 2

Thể loại

Cần giúp đỡ? Trò chuyện với chúng tôi

Trang chủ

Các sản phẩm

whatsApp

liên hệ